• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji muzycznej i plastycznej, nauczyciel logopedii

 •  mgr Dorota Czenczek

 

Nauczyciel plastyki, muzyki, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wychowawca klasy I

 • mgr Marzenna Ficek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

 • mgr Barbara Fornek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, wychowawca klasy II

 •   mgr Anna Gaweł
 

Nauczyciel języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej, historii   i kultury mniejszości narodowej niemieckiej), języka angielskiego klasy V-VI,

 •   mgr Mirela Hoffert
 

Nauczyciel wychowania fizycznego, biologii, informatyki, wychowawca klasy  VI

 •  mgr Jolanta Jaszczułt
 

Nauczyciel geografii

 •  mgr Leonard Kaiser
 

Nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy V

 • mgr Renata Król
 

Nauczyciel matematyki

 • mgr Ewelina Jantos
 

Nauczyciel religii klasa I-II, V-VI

 • mgr Maria Salbert - Miszke
 

Nauczyciel religii klasa III

 • ks. Andrzej Klimek

 

Nauczyciel języka angielskiego klas I-III

 • mgr Patrycja Latta

 

   
 

Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie

 • mgr Małgorzata Kuźnik