• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji muzycznej i plastycznej, nauczyciel logopedii

 •  mgr Dorota Czenczek

 

Nauczyciel plastyki, muzyki, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wychowawca klasy II

 • mgr Marzenna Ficek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

 • mgr Barbara Fornek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowawca klasy III, zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel wspomagajacy

 •   mgr Anna Gaweł
 

Nauczyciel języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej, historii   i kultury mniejszości narodowej niemieckiej), języka angielskiego klasy VI,

 •   mgr Mirela Hoffert
 

Nauczyciel wychowania fizycznego, biologii, informatyki, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, wychowawca klasy  IV

 •  mgr Jolanta Jaszczułt
 

Nauczyciel geografii

 •  mgr Leonard Kaiser
 

Nauczyciel języka polskiego, historii, techniki, wychowawca klasy VI

 • mgr Renata Król
 

Nauczyciel matematyki

 • mgr Ewelina Jantos
 

Nauczyciel religii klasa I-III, IV i VI

 • ks. Andrzej Klimek

 

Nauczyciel języka angielskiego klas I-III, IV

 • mgr Patrycja Latta

 

   
 

Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie

 • mgr Małgorzata Kuźnik