• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji muzycznej i plastycznej, nauczyciel logopedii

 •  mgr Dorota Czenczek

 

Nauczyciel plastyki, muzyki, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajecia rewalidacyjne wychowawca klasy I

 • mgr Marzenna Ficek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

 • mgr Barbara Fornek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowawca klasy II, nauczyciel techniki, nauczyciel wspomagający

 •   mgr Anna Gaweł
 

Nauczyciel języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej, historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej), języka angielskiego, wychowawca klasy V

 •   mgr Mirela Hoffert
 

Nauczyciel wychowania fizycznego, biologii, informatyki, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, pedagog specjalny, wychowawca klasy  VI

 •  mgr Jolanta Jaszczułt
 

Nauczyciel geografii

 •  mgr Leonard Kaiser
 

Nauczyciel języka polskiego, historii

 • mgr Renata Król
 

Nauczyciel matematyki

 • mgr Ewelina Jantos
 

Nauczyciel religii klasa III, IV, VI

 • ks. Andrzej Klimek

 

Nauczyciel języka angielskiego klas I-III

 • mgr Patrycja Latta

 

   

Nauczyciel historii

 • mgr Kornelia Wilczek

Nauczyciel informatyki

 • mgr Iwona Ficek

Nauczyciel religii klas I, II,V

 • mgr Anna Spicka

Nauczyciel wspomagający

 • mgr Joanna Kraszon - Domagała

Pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

 • mgr kamila Mehlich

Psycjolog szkolny

 • mgr Karolina lubczyk - Szolc