Strona Główna

 

Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą wszechświata

Był ten,
Co wynalazł WAKACJE.
Smutno by było na świecie
Bez go wynalazku.
Stwierdzicie to sami, kiedy będziecie
Nad rzeczką gdzieś
Albo w lasku.

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich lubiących pisać do wakacyjnej zabawy słowem.

Na portalu edukacyjnym Dyktanda.pl rozpoczyna się kolejna edycja niezwykle popularnego konkursu Mistrz Wypracowań. Na uczestników czeka lista niezwykle ciekawych tematów związanych z językiem polskim, historią oraz geografią - tak, aby każdy znalazł coś dla siebie!

Organizator zadbał o niezwykle cenne nagrody rzeczowe!

Za każde przesłane i zaakceptowane przez moderatora wypracowanie uczestnik otrzymuje punkty, które sumują się w rankingu. Wystarczy wystarczy zająć jedno z pierwszych pięćdziesięciu miejsc, aby otrzymać nagrodę! Ponadto organizator przygotował także nagrody gwarantowane, przyznawane za osiągnięcie określonego pułapu punktów.

Do wzięcia udziału w konkursie Wakacyjny Mistrz Wypracowań, należy zalogować lub zarejestrować się (bezpłatnie) w serwisie www.dyktanda.pl oraz na poniższej stronie kliknąć w przycisk ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU:

LINK

Konkurs potrwa od pierwszego do ostatniego dnia wakacji.
Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz osoby dorosłe.

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/wakacyjny-mistrz-wypracowan

 
 

     

  

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - dokładne informacje w zakładce Rodzice - Ogłoszenia rok szkolny 2020-2021

 

 

  

 

 

 

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

W ramach projektu Gmina Strzeleczki zorganizowała dla uczniów kl. V i VI Zielone Szkoły w Zamku w Mosznej. Wartość zadania: 75 900,00 zł, kwota dofinansowania 64 515,00 zł.  

 

 Witamy wszystkich na szkolnej stronie internetowej

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ

   

Misją naszej szkoły jest:

Dbałość o wszechstronny rozwój osobowości uczniów

Wspomaganie rodziny w procesie wychowania

Współpraca z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa

Stworzenie przyjaznych warunków dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Wspieranie rozwoju samorządności szkolnej

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia

Wychowanie uczniów w duchu tolerancji i patriotyzmu