MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

 

Przebieg warsztatów

Program warsztatowy Mądrzy Cyfrowi zaplanowany jest na 5 dni. Każdy dzień poświęcony jest na osiągnięcie konkretnego celu w procesie tworzenia koncepcji zmiany społecznej. Każdego dnia uczestnicy będą mieli okazję pogłębiać swoją wrażliwość podczas dyskusji i ćwiczeń związanych z wartościami moralnymi. Będą także korzystać z narzędzi cyfrowych wspierających pracę nad opracowaniem wybranej przez siebie zmiany społecznej.

  • Pierwszy dzień poświęcony będzie wprowadzeniu do programu, wyjaśnieniu jego celu, wprowadzeniu do wartości, utworzeniu zespołów (grup po 5-6 uczestników) i wybraniu przez każdy zespół wyzwania czy zakresu zmiany, nad którym będzie pracować w trakcie warsztatów.
  • Drugi dzień to definiowanie odbiorców pomysłu, próba zrozumienia ich potrzeb i marzeń oraz dyskusja o empatii.
  • Trzeci dzień jest dniem wymyślania pomysłów na rozwiązania. Pomysłów, które uwzględniają wiedzę o odbiorcach i realizują wyzwanie. To także dzień rozmowy o odpowiedzialności i wolności.
  • Czwarty dzień pozwoli zwizualizować pomysł i dowiedzieć się, co myślą o nim inni, otrzymać informację zwrotną, która pozwoli na ulepszenie koncepcji zmiany. Wsparciem będzie rozmowa o odwadze.
  • Piąty dzień to tworzenie cyfrowej historii całej koncepcji, dzięki której będzie można przedstawić ją światu. Przy okazji proponujemy dyskusję o uczciwości. Będzie to także dzień podsumowania warsztatów i omówienia planu na kolejne działania.